Kuldebro er et område med dårlig isolering

Et billede af en ikke synlig dårlig isolering

varmespild

varmespild

Varmespild

Alt for meget varme går spildt på grund af utætheder i vore huse, men det kan være svært at finde fejl eller mangler, da det som oftest er skjult for det blotte øje.

Skal der pilles tag- eller loftsplader ned for at finde ud af, hvorfor det trækker ind, eller at der skal brydes gulvbrædder eller klinker op, for at finde en utæthed på gulvvarmerøret? NEJ - med termografering får du et totalt overblik over alle utætheder, og det er ligegyldigt, om det er omkring vinduer, ved stikkontakter, under taget, i muren eller i gulvet. En termografisk måling afslører kort sagt alle utætheder uden, at man skal nedbryde eksisterende konstruktioner. Du kan derfor spare mange håndværkertimer, da fejlfinding nu bliver nemmere end før.

En termografisk måling er dermed en hel præcis måling, der gør det utroligt nemt at finde fejl og mangler på dit hus. Derudover gør en termografiskmåling det også nemt at finde skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarme, da man undgår at nedbryde konstruktionerne for at lokalisere problemet. Gulvvarmeslanger kan ligeledes findes inden man borer for montage.

Med vort termografikamera, kan vi meget hurtigt og effektivt lokalisere eventuelle områder i en bygning, hvor der er et utilsigtet varmespild. Gennem vor opnåede praktiske erfaring gennem mange års virke indenfor byggeriet, kombineret med en ingeniør og merkantil baggrund, har vi de bedste muligheder for at, konkretisere problemet samt lave forslag til udbedring af områder hvor der er et byggeteknisk varmeproblem.

Energimærkning

Dansk Bygningstermografi er certificeret til at foretage energimærkning - det vil sige vi af Energiministeriet er godkendte til at udføre disse mærker.
Vor certificering er gældende for både enfamilie og flerfamiliehuse, samt små og store bygninger til både privat og erhvervsmæssig anvendelse.

Ved gennemgangen af en eksisterende bygning laver energikonsulenten en energiberegning og en liste over de forbedringer, der kan give energibesparelser. I den endelige rapport er det beskrevet, hvor meget energi, der anvendes til hver enkelt opgave (f.eks. til opvarmning af varmt vand), og hvilke besparelser der kan opnås.
Ved gennemgangen af en ny bygning gennemgås de udførte konstruktioner og løsninger, og disse sammenholdes med de beregninger der blev udført i energirammeberegningen. Ud fra dette grundlag laves energimærkningen.